...

Generelle salgs- og leveringsbetingelser samt brug af personoplysninger

Forretningsbetingelserne er senest opdateret den  september 2022.

Din brug af Omnicarservice online markedsføringsplatform www.omnicarservice.dk (herefter kaldet ”Platformen”) betragtes som en accept af Omnicarservice forretningsbetingelser inklusiv Omnicarservices politik for behandling af personoplysninger og cookie-politik samt til enhver tid øvrigt gældende retningslinjer (samlet kaldet ”Betingelser”).

Du bekræfter endvidere, at du er fyldt 18 år. Såfremt du ikke kan acceptere Omnicarservices Betingelser, må du ikke registrere dig som bruger på Platformen. Omnicarservice forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne.

1. Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden varetages af Omni ApS, CVR. nr. 44856840, Valhøjs Alle 158, 2610 Rødovre, e-mail: kontakt@omnicarservice.dk.

2. Ydelser

2.1 Platformen faciliterer en bookingfunktion, som gør det muligt for dig at booke bilserviceydelser. Platformen indeholder og giver adgang til faktuelle oplysninger, som gør det muligt for Omnicarservice at facilitere kontakt mellem brugere af Platformen

2.2 Ydelserne administreres og udføres af Omnicarservices certificerede mekanikere og værkførerer.

3. Om at booke ydelser via Platformen
3.1 Booking af ydelser sker til enhver tid via Platformen eller via telefoniske henvendelser. Personlig support er tilgængelig på oplyste dage og tider på www.omnicarservice.dk. Support er tilgængelig via Support eller e-mail på www.omnicarservice.dk. eller kontakt@omnicarservice.dk mandag-fredag: kl. 08.00-17.00.

4. Betingelser for online booking på www.omnicarservice.dk

4.1 Aftale vedr. online booking

Omnicarservice gør opmærksom på, at bestilling af booking af serviceydelser online på www.omnicarservice.dk er en opfordring til at gøre et køb. Der er ikke indgået nogen bindende købsaftale, før Omnicarservice har accepteret bestillingen af bookingen af serviceydelsen. Accepten sker i form af en booking- bekræftelse på e-mail og SMS. Omnicarservice forbeholder sig ret til at afvise din booking.

4.2 Priser og betaling

Alle priser der er angivet www.omnicarservice.dk er i danske kroner og inklusiv 25% moms. Alle annoncerede priser gælder kun ved forbrugerkøb.

4.3 Der tages forbehold for prissætnings- og korrekturfejl samt ændringer i afgifter. Er en ordre omfattet af forbeholdene, vil vi oplyse dig om det. Omnicarservice vil i den forbindelse afvente din godkendelse, før din ordre gennemføres.

4.4 Betaling for serviceydelser sker først efter endt service direkte til Omnicarservice certificerede mekanikere.

4.5 Omnicarservice forbeholder sig retten til ikke at udlevere bilen, før betaling er sket.

4.6 Vi gør opmærksom på, at den estimerede pris og valg af tidspunkt er vejledende, og kan ændres af Omnicarservice ved uforudsete komplikationer. Omnicarservice vil kontakte dig i disse tilfælde.

5. Fortrydelsesret på bookinger
5.1 Hvis du ønsker at fortryde din booking, skal du kontakte Omnicarservice inden ydelsen er leveret. Alle aflysninger skal ske senest 48 timer før den næste booking i form af en direkte besked til kontakt@omnicarservice.dk.

5.2 Hvis aftalen ikke er afbestilt eller ændret rettidigt, forbeholder Omnicarservice sig retten til at opkræve ydelsens fulde pris.

5.3 Ved din booking giver du dit udtrykkelige samtykke til, at Omnicarservices certificerede mekaniker kan gå i gang med at levere ydelsen, og at fortrydelsesfristen ophører, når ydelsen er leveret. Hvis du fortryder, inden ydelsen er færdigleveret (mens ydelsen står på), opkræves betaling for det arbejde, der allerede er udført og dermed leveret.

6. Force majeure
Hvis der opstår en ekstraordinær situation, som er uden for Omnicarservice kontrol, og som i købeloven anskues som force majeure, vil Omnicarservice forpligtelser blive suspenderet. Tidsrammen for denne suspendering, vil være lige så længe den akutte situation varer. I en sådan situation vil køber kunne opsige sin booking, hvis situationen varer, eller antages at ville vare længere end 14 dage. Eksempler omfattet af force majeure kunne være naturkatastrofer, strejke eller produktionsforstyrrelser hos leverandører, hvor Omnicarservice ikke kan holdes ansvarlig.

7. Ansvarsbegrænsning
Et eventuelt erstatningskrav over for Omnicarservice kan aldrig overstige fakturabeløbet på servicen leveret i forbindelse med bookingen.

8. Personoplysninger
Ved brug af Platformen vil følgende personlige oplysninger blive indsamlet og brugt i forbindelse med håndteringen af online booking: navn, adresse, postnummer, by, e-mail og mobilnummer. Du kan læse mere om håndtering af personoplysninger her: www.omnicarservice.dk/personoplysninger.

9. Klageadgang
Hvis du vil klage over din booking, skal du rette henvendelse til Omnicarservice. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du, såfremt betingelserne herfor er tilstede, indgive en klage til Forbrugerklagenævnet:

https://www.forbrug.dk/klagemuligheder/klager-over-koeb-i-danmark/saadan- starter-du-en-klagesag/

Reklamation over leveret ydelse skal ske hurtigst muligt via e-mail, vedlagt billeder og beskrivelse af problemet.

Omnicarservice er ikke forpligtet til at yde kompensation for eventuelle reklamationer.

10. Kommunikation
10.1. Omnicarservice har ret til at kommunikere direkte til alle brugere af Platformen i forbindelse med levering af ydelsen via e-mail, telefon, app- notifikationer, sociale medier og kommunikations-apps.

11. Nøgler
11.1 Du skal selv stå for nøgleoverdragelse til Omnicarservices mekaniker. Omnicarservice påtager sig ikke noget ansvar for bortkommelse af nøgler eller lignende.

12 Betaling
12.1 Med mindre andet fremgår, skal brugere af Platformen følge de til enhver tid gældende retningslinjer for booking og betaling for ydelser. Bruger kan ikke fravige de priser, der er fastsat af Omnicarservice. Enhver omgåelse medfører øjeblikkelig eksklusion fra Platformen.

12.2 Dine kortoplysninger bliver håndteret af ePay A/S, som har det højeste sikkerhedsniveau inden for online betalingsløsninger. Omnicarservice har således ikke adgang til dine kortoplysninger og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelt misbrug af dine kortoplysninger.

12.3 Når ydelsen er udført, trækkes dét beløb fra dit kreditkort, som blev oplyst ved booking af ydelsen.

12.4 Omnicarservice accepterer udelukkende kortbetaling via fx Visa, Visa/Dankort, Visa Electron, Mastercard og MobilePay

13. Forsikring
13.1 En Mekaniker hyret gennem Platformen er dækket af forsikring i tilfælde af et skader/uheld på arbejdsstedet. 

14. Personoplysninger

14.1 For at blive bruger på Platformen skal du indtaste følgende oplysninger, som du ved oprettelsen giver Omnicarservice samtykke til at registrere og behandle: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere ydelsen til dig.

14.2. Omnicarservice indsamler de oplysninger, du giver direkte til os, såsom når du opretter eller redigerer din konto, anmoder om ydelser, kontakter support eller på anden måde kommunikerer med os. Disse oplysninger kan omfatte: e-mail, telefonnummer, postadresse, betalingsmetode, ydelser, bookingmeddelser og andre oplysninger, som du vælger at give til os i forbindelse med din booking.

14.3 Oplysninger om brug og præferencer: Vi indsamler oplysninger om, hvordan du interagerer på Platformen ved booking af ydelser, udtrykte præferencer og valgte indstillinger. I nogle tilfælde indsamler vi oplysninger ved hjælp af cookies og lignende teknologier, der opretter og vedligeholder unikke identifikatorer. Vi kan også indsamle oplysninger fra samarbejdspartnere, applikationer, sociale medier og lignende.

14.4 Du giver samtykke til at modparten, i de på Platformen formidlede opgaver, kan afgive anmeldelser. For at sikre, at anmeldelser er relevante og valide, foretager Omnicarservice løbende stikprøvekontrol heraf.

14.5 Log-oplysninger: Når du anvender Platformen, indsamler vi server-logs, der kan omfatte oplysninger såsom IP-adresse, adgangsdato og -tidspunkt, app- funktioner eller viste sider, app-nedbrud og andre systemaktiviteter, browsertype samt det tredjeparts websted eller tjenesteydelse, du benyttede, før du interagerede med Platformen.

14.6 Brug af oplysninger. Vi bruger de oplysninger, vi indsamler om dig, til at levere, vedligeholde og forbedre Platformen, herunder for eksempel muliggøre betalinger, sende kvitteringer, facilitere ydelser og evt. andre produkter, som du anmoder om (og sende relaterede oplysninger), udvikle nye funktioner, yde kundesupport til dig, udvikle sikkerhedsfunktioner, godkende brugere og sende produktopdateringer samt administrative meddelelser, udføre interne transaktioner for eksempelvis at forebygge svindel med og misbrug af Platformen, finde softwarefejl og operationelle problemer og overvåge samt analysere tendenser i aktiviteter og brug. Vi kan endvidere bruge oplysningerne til at muliggøre kommunikation med dig samt sende beskeder til dig, som vi mener kan have din interesse, herunder oplysninger om produkter, tjenesteydelser, reklamekampagner, og nyheder fra Omnicarservice.

14.7 Deling af oplysninger. Vi kan dele dine oplysninger med andre samarbejdspartnere relevante for levering af ydelsen, så de kan levere den ydelse, du beder om. Platformen kan også integreres med funktioner til deling på sociale medier og andre relaterede værktøjer, der giver dig mulighed for at dele dine handlinger på Platformen med andre apps, websteder eller medier, eller omvendt. Din brug af sådanne funktioner aktiverer deling af oplysninger med venner og offentligheden, afhængigt af dine indstillinger til deling på sociale medier.

14.8 Analyse og markedsføringstjenester der leveres af andre. Vi kan anvende dine oplysninger i forbindelse med analyse og markedsføringstjeneste, der leveres af samarbejdspartnere med henblik på at levere varer eller tjenesteydelser bredt relateret til ydelsen.

14.9 Indsigt og sletning af oplysninger. Du har i henhold til lov om personoplysninger ret til at gøre indsigelse mod såvel indsamlingen som de videre behandling af nævnte oplysninger, og kan med visse lovbestemte undtagelser få besked af Omnicarservice, som er dataansvarlig, om, hvilke oplysninger, der indsamles om dig. Du har også ret til at tilbagekalde et samtykke.

14.10. Klage over behandlingen af personoplysninger. Hvis du vil klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan det ske til den dataansvarlige (DPO), der kan kontaktes på mkc@omnicarservice.dk eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dk

15. Cookies
15.1 Omnicarservice bruger cookies og andre identifikationsteknologier på Platformen, mobilapplikationer, elektroniske kommunikationsmedier til en række formål, bl.a. til at verificere brugere, huske brugerpræferencer og -indstillinger, analysere trafikken og tendenser på webstedet og generelt til at forstå online adfærd og -interesser hos de mennesker, der bruger Platformen. Her kan du læse mere om de typer af cookies, vi benytter, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan udføre dine valg.

15.2 Du har ret til at vælge, om du vil acceptere cookies eller ej. De er dog en vigtig del af, hvordan Platformen fungerer, så du bør være opmærksom på, at hvis du vælger at afvise eller fjerne cookies, kan det påvirke Platformens tilgængelighed og funktion.

15.3 De fleste webbrowsere er som standard indstillet til at acceptere cookies. Hvis du ønsker det, kan du normalt vælge at indstille din browser til at fjerne eller afvise browser cookies. For at gøre dette, skal du følge de instruktioner i browseren, der normalt findes under menuen „Hjælp“ eller „Indstillinger“. Nogle eksterne parter giver også mulighed for at afvise deres cookies ved at klikke direkte på fravalgslinket.

16. Lovvalg og værneting
16.1 Omnicarservices betingelser er underlagt dansk ret. Alle aktiviteter mellem Omnicarservice og dets brugere anses for udført i Danmark.

16.2 Tvister skal afgøres ved Københavns Byret.

der kan kontaktes på mkc@omnicarservice.dk eller til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, dt@datatilsynet.dk